Apie
Grojaraščiai
Registruotis
Nexes Interculturals
Ne organizatoriuje
Veiklos Grojaraščiai

45veiklos

1
Asmeninis tobulėjimas
AGORÀ
Nexes Interculturals
#sociologija, #lyčių studijos, #remti lyčių lygybę, #social inclusion
Prisijungti
1
Asmeninis tobulėjimas
Nexes Interculturals
#sociologija
1
Pilietinis įsitraukimas
Nexes Interculturals
#diagnose education needs, #skatinti užtikrinti įtrauktį organizacijose, #social inclusion, #dirbti didinant socialinę įtrauktį, #develop educational resources, #vykdyti švietimo veiklą, #skatinti įtrauktį, #valdyti švietimo išteklius
1
Pilietinis įsitraukimas
Nexes Interculturals
#work for social inclusion, #vykdyti švietimo veiklą, #plėtoti šviečiamąją veiklą, #plėtoti šviečiamosios veiklos išteklius, #skatinti įtrauktį
1
12 Jul, 06:39
Tarptautinis ir tarpkultūrinis
Nexes Interculturals
#taikyti tarpkultūrinio mokymo strategijas, #demonstrate intercultural awareness, #vadovauti, #telling a story, #migracija, #human rights, #promote social service user empowerment, #team working, #plėtoti bendruomenės ryšius
1
Kūrybiškumas ir dizainas
Nexes Interculturals
#skatinti užtikrinti įtrauktį organizacijose, #social inclusion, #dirbti didinant socialinę įtrauktį, #skatinti įtrauktį, #planuoti meno šviečiamąją veiklą, #bendruomenės švietimas, #plėtoti šviečiamosios veiklos išteklius, #švietimo administravimas, #valdyti švietimo išteklius
1
Pilietinis įsitraukimas
Nexes Interculturals
#skatinti užtikrinti įtrauktį organizacijose, #skatinti įtrauktį, #dirbti didinant socialinę įtrauktį, #planuoti meno šviečiamąją veiklą, #bendruomenės švietimas, #plėtoti šviečiamosios veiklos išteklius, #švietimo administravimas, #valdyti švietimo išteklius
1
Pilietinis įsitraukimas
Nexes Interculturals
#skatinti užtikrinti įtrauktį organizacijose, #skatinti įtrauktį, #dirbti didinant socialinę įtrauktį, #planuoti meno šviečiamąją veiklą, #bendruomenės švietimas, #plėtoti šviečiamosios veiklos išteklius, #valdyti švietimo išteklius
1
Kūrybiškumas ir dizainas
Nexes Interculturals
#skatinti užtikrinti įtrauktį organizacijose, #skatinti įtrauktį, #dirbti didinant socialinę įtrauktį, #planuoti meno šviečiamąją veiklą, #bendruomenės švietimas, #plėtoti šviečiamosios veiklos išteklius, #valdyti švietimo išteklius
1
Kūrybiškumas ir dizainas
Nexes Interculturals
#skatinti užtikrinti įtrauktį organizacijose, #dirbti didinant socialinę įtrauktį, #skatinti įtrauktį, #planuoti meno šviečiamąją veiklą, #bendruomenės švietimas, #plėtoti šviečiamosios veiklos išteklius, #valdyti švietimo išteklius
1
Kūrybiškumas ir dizainas
Nexes Interculturals
#mokymo gairių rengimo modeliai, #fomentar la educación psicosocial, #nustatyti švietimo poreikius, #bendradarbiauti su švietimo srities specialistais, #vaikų darželio darbo tvarka, #skatinti užtikrinti įtrauktį organizacijose, #skatinti įtrauktį, #dirbti didinant socialinę įtrauktį
Badgecraft palaiko šią platformą ir plėtoja ją kartu su pagrindinėmis švietimo organizacijomis. Europos Sąjungos programa Erasmus+ dalinai finansavo pirmosios platformos versijos sukūrimą. Susisiekite su mumis support@badgecraft.eu.
Platforma
Pakeisti į kitą kalbą:
Dalinai finansuojamas iš Europos Sąjungos programos Erasmus+
PradinisŽemėlapisVeiklosGrojaraščiai