Σχετικά με εμάς
Playlists
Εγγραφή
Nexes Interculturals
Not in organiser
Δραστηριότητες Playlists

45activities

1
Προσωπική ανάπτυξη
AGORÀ
Nexes Interculturals
#sociology, #gender studies, #support gender equality, #social inclusion
Συμμετοχή
1
1
Πολιτική δέσμευση
Nexes Interculturals
#diagnose education needs, #promote inclusion in organisations, #social inclusion, #work for public inclusion, #develop educational resources, #conduct educational activities, #promote inclusion, #manage resources for educational purposes
1
Πολιτική δέσμευση
Nexes Interculturals
#work for social inclusion, #conduct educational activities, #develop educational activities, #develop educational resources, #promote inclusion
1
12 Jul, 06:39
Διεθνή και διαπολιτισμικά
Nexes Interculturals
#apply intercultural teaching strategies, #demonstrate intercultural awareness, #provide leadership, #telling a story, #migration, #human rights, #promote social service user empowerment, #team working, #build community relations
11
Nexes Interculturals
#self-reflection, #active listening, #self-reflection, #personal development
1
Δημιουργικότητα και Σχέδιο
Nexes Interculturals
#promote inclusion in organisations, #social inclusion, #work for public inclusion, #promote inclusion, #plan art educational activities, #community education, #develop educational resources, #education administration, #manage resources for educational purposes
1
Πολιτική δέσμευση
Nexes Interculturals
#promote inclusion in organisations, #promote inclusion, #work for public inclusion, #plan art educational activities, #community education, #develop educational resources, #education administration, #manage resources for educational purposes
1
Πολιτική δέσμευση
Nexes Interculturals
#promote inclusion in organisations, #promote inclusion, #work for public inclusion, #plan art educational activities, #community education, #develop educational resources, #manage resources for educational purposes
1
Δημιουργικότητα και Σχέδιο
Nexes Interculturals
#promote inclusion in organisations, #promote inclusion, #work for public inclusion, #plan art educational activities, #community education, #develop educational resources, #manage resources for educational purposes
1
Δημιουργικότητα και Σχέδιο
Nexes Interculturals
#promote inclusion in organisations, #work for public inclusion, #promote inclusion, #plan art educational activities, #community education, #develop educational resources, #manage resources for educational purposes
1
Δημιουργικότητα και Σχέδιο
Nexes Interculturals
#instructional design models, #fomentar la educación psicosocial, #identify education needs, #cooperate with education professionals, #kindergarten school procedures, #promote inclusion in organisations, #promote inclusion, #work for public inclusion
Η Badgecraft φιλοξενεί αυτήν την πλατφόρμα και την αναπτύσσει μαζί με κορυφαίους εκπαιδευτικούς οργανισμούς. Το πρόγραμμα Erasmus + της Ευρωπαϊκής Ένωσης συγχρηματοδότησε την κατασκευή της πρώτης έκδοσης αυτής της πλατφόρμας. Επικοινωνήστε με το support@badgecraft.eu.
Πλατφόρμα
Αλλαγή γλώσσας:
Συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Erasmus + της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Αρχική σελίδαΧάρτηςΔραστηριότητεςPlaylists