About
Playlists
Sign up
1

Formació "Disseny de jocs per a la incusió"

Join
OverviewBadges

Formació "Disseny de jocs per a la incusió"

Join

Content

Nexes Interculturals organitza diferents tallers sobre disseny de jocs per a la inclusió, en general dirigits a persones educadores (professorat, mestres, educadors de carrer, integradors socials,...). Aquesta formació de curta durada té un format dinàmic i experiencial, basant-se en un esquema d'experiència de joc seguint el cicle d'aprenentatge vivencial de Kolb. Combina una part teòrica sobre el joc i el disseny de jocs amb dinàmiques participatives actives, fent servir en part la mateixa metodologia que utilitzem als nostres tallers amb joves, per tal de transmetre-la als i les professionals. A través de passar per una breu experiència d’aquest tipus i reflexionar-hi, persegueix donar eines als seus participants per utilitzar els processos de disseny de jocs amb joves, tant com a eina educativa com d’inclusió.

Per què aquests tallers? El joc és una eina molt potent per abordar qualsevol tema. Té una enorme capacitat per captar l’atenció dels participants, motivar i a la vegada crear un espai segur d’experimentació. És lògic, doncs, que cada cop més persones educadores, des de docents a integradors socials, utilitzin el joc amb els grups d’infants i joves que acompanyen.

El disseny de jocs (o, dit d’altra manera, el procés de creació d’un joc) també pot oferir aquesta motivació als participants, però a més aprofundir en el desenvolupament de competències i en els aprenentatges que es produeixen. Competències com la comunicació, la creativitat, el pensament crític, la resolució de conflictes, l’empatia o l'adaptabilitat esdevenen clau al dissenyar. A més, els processos de disseny de jocs ofereixen un espai on promoure la inclusió de tots els participants i reflexionar sobre com actuem com a grup. Alhora, les competències que es desenvolupen, algunes ja esmentades, són vitals per enfortir la cohesió social i grupal en un moment en qual treballar a favor de la inclusió es fa urgent i indispensable.

Progressivament, el disseny de jocs també s’està fent un lloc en els espais educatius, juntament entre altres metodologies innovadores que ja fa temps que ressonen (com l’ABJ o la gamificació). El disseny i implementació d’un procés de disseny de jocs no és, però, una tasca senzilla, com tampoc ho és l’acompanyament al grup que el viu. L’educador requereix nombroses competències per poder donar suport als participants i coneixements que sovint no són fàcilment accessibles. És per això que des de Nexes vam fer néixer Game On. Amb aquesta formació, així com amb la resta d’accions del projecte, pretenem contribuir en facilitar l’ús del disseny de jocs com a eina educativa i per la inclusió.

Sobre el projecte Game On i Nexes Interculturals
Aquesta formació ha estat organitzada en el marc del projecte europeu “Game On: Inclusion through Educational Game Design”, co-fnançat pel programa Erasmus+. Nexes Interculturals és una entitat sense ànim de lucre barcelonina que treballa per l’educació per la pau i la justícia global, amb l’objectiu de promoure una transformació social sostenible. Més enllà dels tallers, el projecte Game On persegueix fomentar l'ús del disseny de jocs per promoure competències d'inclusió social. Amb aquest objectiu s'han elaborat podcasts, fet recerca sobre el tema, impartit cursos i tallers locals, organitzat un seminari i cursos internacionals i editat un manual per persones educadores. Tots els recursos són oberts i accessibles al web.


Get activity badge

Taller "Disseny de jocs per a la incusió" Get this badge

El disseny de jocs és una eina poderosa per a potenciar la gent a desbloquejar el seu potencial creatiu i innovador a través d’un procés aparentment lúdic. Independentment de les seves experiències, competències o nivell de confança anteriors, tothom pot participar en els processos creatius.

La formació organitzada per Nexes Interculturals i impulsada per la Taula Jove del Poble-Sec tenia una durada de 6h. Amb un format dinàmic i experiencial, estava basada en un esquema d'experiència de joc seguint el cicle d'aprenentatge de Kolb. Combinava una part teòrica sobre el joc i el disseny de jocs amb dinàmiques participatives actives, fent servir en part la mateixa metodologia que utilitzem als nostres tallers amb joves, per tal de transmetre-la als i les professionals. A través de passar per una breu experiència d’aquest tipus i reflexionar-hi, perseguia donar eines als participants per utilitzar els processos de disseny de jocs amb joves, tant com a eina educativa com d’inclusió.

Aquesta formació ha estat organitzada en el marc del projecte europeu “Game On: Inclusion through Educational Game Design”, co-fnançada pel programa Erasmus+.

Tasks
Task no.1
Issued by organiser or scanning QR code
Participate in activity

Skills

ESCO
#work for social inclusion
ESCO
#conduct educational activities
ESCO
#develop educational activities
ESCO
#develop educational resources
ESCO
#promote inclusion
Civic engagement
Added to playlist (0)
Time to complete: 2 hours
Share:

Organisers

Nexes Interculturals
Badgecraft hosts this platform and develops it together with leading educational organisations. The European Union's programme Erasmus+ granted co-funding for building the first version of this platform. Contact support@badgecraft.eu.
Platform
Change to another language:
Co-funded by the Erasmus+ programme of the European Union
HomeMapActivitiesPlaylists