Σχετικά με εμάς
Playlists
Εγγραφή

40activities

1
Προσωπική ανάπτυξη
Webinar "El poder de crear juegos"
Nexes Interculturals
Συμμετοχή
1
Πολιτική δέσμευση
Nexes Interculturals
#promote inclusion in organisations, #promote inclusion, #work for public inclusion, #plan art educational activities, #community education, #develop educational resources, #education administration, #manage resources for educational purposes
1
Δημιουργικότητα και Σχέδιο
Nexes Interculturals
#promote inclusion in organisations, #work for public inclusion, #promote inclusion, #plan art educational activities, #community education, #develop educational resources, #manage resources for educational purposes
1
Πολιτική δέσμευση
Nexes Interculturals
#promote inclusion in organisations, #promote inclusion, #work for public inclusion, #plan art educational activities, #community education, #develop educational resources, #manage resources for educational purposes
1
Δημιουργικότητα και Σχέδιο
Nexes Interculturals
#promote inclusion in organisations, #promote inclusion, #work for public inclusion, #plan art educational activities, #community education, #develop educational resources, #manage resources for educational purposes
1
Δημιουργικότητα και Σχέδιο
Nexes Interculturals
#promote inclusion in organisations, #social inclusion, #work for public inclusion, #promote inclusion, #plan art educational activities, #community education, #develop educational resources, #education administration, #manage resources for educational purposes
1
Δημιουργικότητα και Σχέδιο
Nexes Interculturals
#instructional design models, #develop educational resources, #conduct educational activities, #promote inclusion in organisations, #promote inclusion, #work for public inclusion, #design process
1
Δημιουργικότητα και Σχέδιο
Nexes Interculturals
#instructional design models, #fomentar la educación psicosocial, #identify education needs, #cooperate with education professionals, #kindergarten school procedures, #promote inclusion in organisations, #promote inclusion, #work for public inclusion
1
Πολιτική δέσμευση
Nexes Interculturals
#diagnose education needs, #promote inclusion in organisations, #social inclusion, #work for public inclusion, #develop educational resources, #conduct educational activities, #promote inclusion, #manage resources for educational purposes
1
Πολιτική δέσμευση
Nexes Interculturals
#demonstrate intercultural competence, #show intercultural awareness, #apply intercultural teaching strategies, #work for public inclusion, #promote inclusion, #promote human rights implementation
6
Nexes Interculturals
#education administration, #kindergarten school procedures, #manage resources for educational purposes, #promote inclusion in organisations, #promote psycho-social education, #social inclusion, #work for public inclusion, #develop educational resources, #promote inclusion
1
Δημιουργικότητα και Σχέδιο
Nexes Interculturals
#promote inclusion in organisations, #promote inclusion, #work for public inclusion, #education administration, #manage resources for educational purposes
Η Badgecraft φιλοξενεί αυτήν την πλατφόρμα και την αναπτύσσει μαζί με κορυφαίους εκπαιδευτικούς οργανισμούς. Το πρόγραμμα Erasmus + της Ευρωπαϊκής Ένωσης συγχρηματοδότησε την κατασκευή της πρώτης έκδοσης αυτής της πλατφόρμας. Επικοινωνήστε με το support@badgecraft.eu.
Πλατφόρμα
Αλλαγή γλώσσας:
Συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Erasmus + της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Αρχική σελίδαΧάρτηςΔραστηριότητεςPlaylists